مشاور املاک صنعتی هشتگرد

جامع ترین بانک املاک صنعتی و ویلایی در غرب استان البرز
۰۹۱۲ ۱۳۱ ۱۴ ۹۶ تلفن تماس
۰۹۱۲ ۱۰۶ ۹۱ ۵۵ رمضانی
۰۲۶ ۴۴ ۲۲ ۳۴ ۸۵
فروش فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
قیمت یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان
1000 متر مربع
فروش فروش کارخانه فلزی در شهرک صنعتی هشتگرد
فروش کارخانه فلزی در شهرک صنعتی هشتگرد
قیمت سه میلیارد و نهصد میلیون تومان
3100
فروش فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
قیمت هشت میلیارد تومان
9000 متر مربع
فروش فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
قیمت سه میلیاردو ششصد میلیون تومان
2000 متر مربع
فروش فروش زمین در شهرک صنعتی هشتگرد
فروش زمین در شهرک صنعتی هشتگرد
قیمت شش میلیارد و پانصد میلیون تومان
7000
فروش فروش زمین در شهرک صنعتی بهارستان
فروش زمین در شهرک صنعتی بهارستان
قیمت هفت و نیم میلیارد تومان
5000
رهن و اجاره اجاره کارخانه در شهرک صنعتی  هشتگرد
اجاره کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
قیمت 50000000
800
فروش فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
قیمت شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان
3000 متر مربع
فروش فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
فروش کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد
قیمت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان
2000 متر مربع
صفحه 1از 1

© 2020 Design and Developed by ItanSoft